'Wij vinden jouw
nieuwe thuis'

Heb je een vraag? What’s app me gerust

Ik zocht een huis totdat Bouwman Makelaars belde.

Gevraagd: Bouwrechten in het kader van Rood voor Rood

Als u in het buitengebied van de gemeente Ommen een woning wilt bouwen op de locatie van gestopte of stoppende agrarische bedrijven, kunt u mogelijk gebruik maken van de regeling Rood voor Rood.

Door de sloop van agrarische bebouwing en verbetering van het landschap moet de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied worden verbeterd.

De getaxeerde waarde van de nieuwe bouwkavel wordt ingezet om de sloop van het bedrijfsgebouw en de verbeteringen van het landschap bekostigen.

Aanvraag
Om in aanmerking te komen voor deze regeling kunt u een aanvraag indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders. Elke aanvraag wordt getoetst aan de gemeentelijke beleidsnotitie (PDF, 195 kB).

Bron: Gemeente Ommen

Brochure aanvragen